Sčítání obyvatel

Sčítání v českých zemích

Na území Čech a Moravy jsou známy berní rejstříky a seznamy poddaných ze 14. až 17. století, určité znaky úředního sčítání obyvatelstva mělo však až tzv. solní sčítání z roku 1702. Pravidelná sčítání lidu byla stanovena reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie Terezie, na jehož základě byla první konskripce (soupis) provedena v roce 1754 (první svého druhu v Evropě). V roce 1770 vydala patent nařizující provádění soupisu lidu, tažného dobytka a domů v českých, dolnorakouských a vnitřních rakouských dědičných zemích. Jako přechod mezi výše uvedenými soupisy obyvatel a moderním sčítáním lidu bývá označováno sčítání lidu z roku 1857. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1869, kdy v Rakousko-Uhersku došlo jednak k prvnímu modernímu sčítání lidu, definujícímu podrobně znaky zjišťované u obyvatelstva (státní příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání), a jednak bylo stanoveno, že se sčítání bude od té doby opakovat pravidelně každých 10 let. Od tohoto roku jsou také data ze sčítání veřejně publikována. Další sčítání byla provedena v letech 1880 (zjišťována i gramotnost a řeč), 1890, 1900 a 1910. V samostatném Československu proběhla sčítání v letech 1921, 1930 (poprvé zjišťována fertilita žen a minulé bydliště sčítaných), 1950, 1961 (dle trvalého pobytu), 1970, 1980 a 1991. V roce 1939 proběhlo sčítání v Sudetech obsazených Německou říší. (zdroj: wikipedie.cz)

 

SEDLICE

Sčítání obyvatel v roce 1870 : Sčítání lidu 1870 Sedlice.pdf

Sčítání obyvatel v roce 1890 : Sčítání lidu 1890 Sedlice.pdf

Sčítání obyvatel v roce 1921 : Sčítání lidu 1921 Sedlice.pdf

 

KRÁSNICE

Sčítání obyvatel v roce 1870 : Sčítání lidu 1870 Krásnice.pdf

Sčítání obyvatel v roce 1900 : Sčítání lidu 1900 Krásnice.pdf   

 

ŽIŽKOVEC

Sčítání obyvatel v roce 1870 : Sčítání lidu 1870 Žižkovec.pdf

Sčítání obyvatel v roce 1900 : Sčítání lidu 1900 Žižkovec.pdf

 

UPOZORNĚNÍ : Data narození obyvatel nemusí být úplně přesná, protože lidé v 19. st. nepovažovali datum narození za důležité a tak si ho často ani nepamatovali. Dále čísla popisná jednotlivých domů, mohou mít v současnosti přidělené jiné domy. Při sčítání z roku 1870 se kromě pár statků jednalo v převážné většině o dřevěné chalupy, které se do současné doby nedochovaly.