Kniha vydání a příjmů 1897 - 1906

Sbor dobrovolných hasičů v Sedlici

Záznamy příjmů a vydání 1897 – 1906

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 

Sbor Hasičský čítá členů                              16

Rok založení 1897

 

František BITTNER           velitel

František RICHTER           podvelitel

Josef HYSEK                    jednatel

Josef PAZLER                   výbor

Jan KOŠŤÁL

František POZDNÍK

Vincenc PEŠEK

Josef KVASNIČKA

Josef ČEPEK

Josef PULTAR

Josef MAŤEJKA

Václav RÁB

Josef BRZEK

Josef MATĚJKA

František TLUKA

Václav PETŘÍČEK

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

INVENTÁŘ PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V SEDLICI

 

 

Počet kusů

popis

kusů

Cena úhrnem

Firma výrobce

 

1

Čtyřkolová stříkačka

1

535 zl.

R. Smejkal

 

30 m

Hadice

1

 

 

 

6 m

Savice

3

 

 

 

2 m

Hadice

1

 

 

 

6

Šroubení

12

 

 

 

1

sací koš s karabinkou a provazem

3

 

 

 

3

Hubice

3

 

 

 

1

Koncová roura

1

 

 

 

2

Rukověti

2

 

 

 

2

Lucerny

2

 

 

 

5

Klíče

5

 

 

 

1

Palička

1

 

 

 

1

Kladívko

1

 

 

 

1

Konvice k mazání stroje

1

 

 

 

1

Plechovka s tekutinou proti zamrznutí stroje

11

 

 

 

4

Pásky na přitahování savice

4

 

 

 

2

Pásky na přitahování koncové roury

2

 

 

 

18

Přilby

18

 

 

 

18

Pásky

18

 

 

 

14

Karabiny

14

 

 

 

4

Fašinové nože (pilky)

4

 

 

 

1

Roh návěsný se šňůrou

1

 

 

 

6

Sekyrky

6

 

 

 

3

Obleky darované z hasičské pokladny

 

 

 

 

2

Obleky plátno darované z hasičské pokladny

 

 

 

7.2.

4

Hadice se šroubením po 25 met.

4

 

 

20.3.1905

1

Hadice se šroubením 25 m za 1 k 14 h

1

46 K 10 h

 

 

1

Savice 2 m dlouhé se šroubením

1

40 K 60 h

 

 

 

ČLENOVÉ OBDRŽELI

 

                      František BITTNER                       přilbu a pás s fašínovým nožem      podpis

1859    29.6.    František RICHTER                       přilbu a pás s fašínovým nožem     

1859               Josef HYSEK                                helmu, fašínový nůž

1855    26.7.    Josef PÁZLER                              přilbu, fašínový nůž

                      Jan KOŠŤÁL

1869    11.11.  František POZNÍK                         helma, pás, karabina

1876    14.2.    Vincenc PEŠEK                           helma, pás, sekyrku

1878    24.10.  František KVASNIČKA                  helma, pás, sekyrku  

1868    12.4.    Josef ČEPEK                               helma, pás, karabina

1876    23.4.    Josef PULTAR                             helma, pás,

1867    24.5.    Josef MATĚJKA                           helma, pás

1810    15.6.    Václav RÁB                                  helmu, pás, plátno

1869    15.4.    František TLUKA                          helmu, sekyrku, pás, plátno

                      Josef BRZEK                               helmu, pás, sekyrku, oblek

1866    16.11.  Josef MATĚJKA                           helma, pás, sekerka, oblek

                      Václav PETŘÍČEK                        helma, pás, oblek

1856    30.7.    Václav MATĚJKA                         helma, pás,

1862    12.2.    Josef MALÝ                                 od roku 1901

1857    14.7.    František MLATEČEK

1873    30.10.  Josef VIESNER                           1899

1870    13.11.  Václav VIESNER

                      

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍJEM

 

Dne     17.3.    Obec darovala sboru dobrovolných hasičů v Sedlici               60 zl.

                       z těchto peněz se zřídily helmy, pásy, fašínové nože,

                       sekerky

           21.3.    Darováno od některých pánů z náhrady na poškození            20

Dne     5.4.      Přijal od členů přispívajících rok 1899

            1        František Bittner                                                                 2

            2        Václav Tluka                                                                      2

            3        František Mencák                                                               2

            5        Václav Vávra                                                                      2

            6        Josef Novák                                                                       2

            8        Vincenc Vinař                                                                     2

            9        Jan Košťál                                                                          2

            12      František Mencák                                                                2

            15      František Pospíšil                                                                2

            18      Marie Šmídová                                                                   0,50    

            29      Josef Prudký                                                                       0,50

                      František Roček na půl roku                                                 1

            13      Jan Klika                                                                            2

                      Přijal od některých pánů z náhrady

Dne     6.4.      na poškození z jelena                                                         14

Dne     23.6.    Přijal od Voznického ohně                                                    3

                      Přijal zbytek od banderie z Novákovy veselosti                        1

                                                                  Úhrnem                                 120

 

                                               Josef Pázler pokladník

 

                        Za přítomnosti 9 členů činných a 1 člena přispívajícího

                        Shledáno vše v úplném pořádku

 

                                   Přehlížitelé účtu :      František  Pozdník, Václav Brzek

            V Sedlici dne 14. prosince roku 1899

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍJEM NA ROK 1900

 

Příspěvky od členů přispívajících                                                    koruny              halíře

od       pana    Vincence Vinaře                                                       4

od        pana    Františka Pospíšila                                                  2                      40

od        pana    Františka Bittnera                                                    4                                

od        pana    Václava Tluky                                                          2                     

od        pana    Josefa Nováka                                                         2                     40

od        pana    Jana Košťála                                                           4

od        pana    Josefa Dittricha                                                       2

od        pana    Františka Mencáka čís. 12                                        2                      40

od        pana    Jana Kliky                                                               2                      40

od        paní    Marie Šmídové                                                        1

13.1.1900        Zbytek z plesu hasičského činí                                 28                      77

5.4.                  přijal od poškození jelenem                                    70

                                                                                                  ===================

                                                                                                 125                    37

               Z roku 1899 zbývá na hotovosti                                        42                    94

                                                                                                  ===================

Když se vydání odečte od příjmů                                                   168                  31

Tak zbývá na hotovosti slovy padesát                                           - 109                  54

osm korun 77 haléřů                                                                    ===================

                                                                                                  58                    77

                                                          

                                                                       Josef Pázler pokladník

 

                        Josef Hysek velitel

                        František Richter podvelitel

                                                                                              František Bittner rev.

                                                                                              Josef Novák rev.

                                  

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYDÁNÍ NA ROK 1900

 

                                                                                                         Koruny halíře

1900    5.1.      vydal na pozvání k plesu a marky                                      6          16

            6.2.      vydal na úrok panu Smekalovi z 193 kor. 4 ha.                  7          20

            14.2.    vydal na pojistné za 16 členů                                           4          80

            6.3.      vydal ve Lhotě pod Libčany kočímu při požáru                               40

                        vydal na rozličná vydání                                                              40

            5.4.      vydal na účet panu Smékalovi                                         86         60

            6.5.      vydal na čištění stříkačky a na olej                                   2          08

                        vydal na zaslání peněz do Prahy                                                 50

            7.10.    vydal na knihušku                                                                       90

                                                                          ================================

                                                                                                           109       54

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍJEM NA ROK 1901

 

1901 dne   Přenos z roku 1900 zbývá                                                58 k     77 h

         7.2.  Přijal z plesu hospodářské besedy                                   20        44

            František Bittner                                                     4

            Václav Tluka                                                           3                                

            František Mencák č. 3                                             1            

            Václav Vávra                                                           2

            Josef Novák                                                            4

                        Václav Pázler                                                         1         40

                        Vincenc Vinař                                                         4

                        Jan Košťál                                                              4

                        Josef Ditrich                                                           1

                        František Mencák č. 12                                           4

                        Jan Klika                                                                4

                        František Pospíšil                                                   4

                        Jan Píša                                                                            80

                        Josef Ferbas                                                                      80

                        Josef Zátko                                                             1          60

                        Od Františka Ročka za dva roky 1900 – 1901            4          40

                                                                                                  ============

                                                                                                     64        44

           Přebytek z roku 1901 činí                                                     58        77

                                                                                                  ============

                                                                                                     123       21

                 Když se vydání za rok 1901 odpočítá, které činí                 18        64

                                                                                                  ============

           Zůstává čistého výnosu                                                         104       57

  

                                                                                  Josef Pázler

                                                                                  Pokladník

 

                                                                                  Josef Čepek reviz.

                                                                                  František Kvasnička

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYDÁNÍ NA ROK 1901

 

                                                                                                   Koruny halíře

17.2.    vydal 17 členů pojistné                                                        5          10

vydal na tři známky a papír                                                              34

vydal na tři známky                                                                        30

zaplatil Fran. Ročkovi útratu za Kuklenské hasiče                 4          40

                        zaplatil dvom mužům od vypucování stroje

                        v Libišanech u ohně zamazán                                  2          20

vydal marku a jeden recepis na zaslání podpory                                 60

                        vydal na marku na dopis z podpory                                      10

                        vydal na útratu z cesty do Libišan při požáru             5          60

                                                           ===============================

                                                                                                    18         64

 

                                                                                                          Josef Pázler

                                                                                                          pokladník

                                                                                             

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍJEM NA ROK 1902

 

Přenos z roku 1901                                                  104 k   57 h

Zbývá z hasičského plesu                                         16        52

            František Bittner                                            4

            Václav Tluka                                                  2                                

            František Mencák č. 3                                    2         

            Josef Novák                                                   4

                        Vincenc Vinař                                                4

                        Josef Ditrich                                                  2

                        František Mencák č. 12                                  4

                        Jan Klika                                                       4

                        František Pospíšil                                          4

                        František Roček                                            2

            21.1.    120 k přijato subvence                                 120

                                                                                       ============

                        Příjem činí za rok 1902 dohromady              273       09

 

            Když se vydání od příjmů odečte,

            tak zbývá pokladně úhrnem                                     182       99

                                                                                       ============

                                                                                          90       10

 

                                          8.1. r. 1903     Josef Čepek

                                                                 revizor

                                                                 Josef Matějka

                                                                                __________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYDÁNÍ NA ROK 1902

 

                                                                                                                    Koruny halíře

1902    11.1.    Vydal na pozvání a obálky na ples                                               5          50

           vydal na známky                                                                                   24

            1.2.      vydal na pojistné mužů 17                                                         5          10

            Vydal na zaslání statistiky a od zaslání pojistného                                  20

            26.1.    zaplatil panu Ročkovi o hasičském plese za paletu                      8          64

                        Za příčinou župní schůze vydalo se dvěma mužům do

                        Hradce Králové                                                                                    60

            Dáno na dvě marky na psaní                                                                 20

            Dáno od poštovné subvence                                                                  40

             22.3.    zaslal panu Smékalovi zbývající část dluhu                                 107      52

                        Od zaslání jich                                                                                     20

             20.4.    Za čapku hasičskou Václavu Viesnerovi                                      1         80

                        Při čekání na župního dozorce za útratu 13 mužům                      3         12

             23.4.    na úrok panu Smékalovi                                                             5         85

                        Tři přilby mosazí kované (velitelská, podvelitelská a pokladnická)

                        Velitelská 3 K 20 h, podvelitelská a pokladnická 5 K 20 h

                        15 kusů přileb lakovaných a opravených 1 kus 70 hal

                                                                                  Úhrnem                           18        20

Viděl při přehlídce sboru

8.6.1902          župní dozorce

 

            16.5.    Vydal při schůzi župního dozorce                                                  1          72

            19.5.    Vydal do župní schůze dvou členů                                                             60

            28.6.    do Stěžer k hasičskému sjezdu devíti členům                                 9

                        a Frant. Pozdníkovi jež tam byl od rána                                         2

                        Dvě cesty do Králového Hradce do župní schůze                                        60

                        17 odznaků pro sbor Sedlice                                                         3          40

                                                                                                                ================

                        Vydání za rok 1902 činí dohromady                                            182          99

 

                                                                      Josef Pázler   pokladník      

 

               Přenos z roku 1902 činí                                                    90        10

               Když se vydání od příjmu odpočítá,                                   17        50

                                                                                           ===============       

  tak zbývá pokladně úhrnem                                                           72        60

 

                                                                                  Dne 18.1.1904           Josef Čepek

                                                                                                                      revizor

                                                                                                                      Josef Matějka

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYDÁNÍ NA ROK 1903

 

                                                                                              Koruny halíře

Vydal na členský příspěvky na 17 mužů neb pojistné       5          10

Na župního dozorce za rok 1902 a 1903 zároveň

s tím zvýšilo se členské pojistné o 10 h na 1 muže,

což dalo všechno dohromady                                         10        80

Pozdníkovi do Hradce k župní schůzi                                         60

Vyplatil Malému za čištění stroje                          1

                                                                                  ================

                                   Úhrnem                                    17        50

 

                                                                                  Josef Pázler   pokladník     

                        

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍJEM Z ROKU 1904

 

Přenos z roku 1903                                                  72 K    60 h

Z plesu mládeneckého do hasičské

Pokladny se věnuje                                                 10

František Bittner                                                       4

Václav Tluka                                                             2                                

František Mencák č. 3                                              2         

Josef Novák                                                             4

Václav Pázler                                                           2

            Vincenc Vinař                                                          4

            František Košťál                                                       4

            Josef zátko                                                               1

            Josef Ditrich                                                              2

            František Mencák č. 12                                             4

            Jan Klika                                                                  4

            František Pospíšil                                                      4

            Josef Ferbas                                                                         50

            František Richter                                                       4

            Josef Hýsek                                                              4

Josef Pultar                                                               4

František Kvasnička                                                   3

Přijal od družstva rolnické sušárny

za čištění stroje                                                          5

                                                                                        ============

                        Příjem činí                 úhrnem                        140 K    10 h

                                                                                             59       74

                                   Josef Pázler pokladník                         80 K    36 hal.

                                                                                             

                                                                                  Josef Zátko

Václ. Viesner   revizoři účtu

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYDÁNÍ NA ROK 1904

 

                                                                                                    Koruny halíře

Od zaslání seznamu členstva a jeden dopis k župě                            60

Dvě poštovní poukázky a papír                                                         10

Josefu Matějkovi od obchůzky s vyhláškou třikrát                   1          50

Na papír                                                                                         10

Dvoum členům do Hradce Král. do župní schůze                                60

Na slavnostní list na dvě knížky                                                        60

Vydal na útratu při schůzi 16. února na 9 litrů piva                   2         34

Vydal na členské příspěvky                                                   6         40

Vydal župnímu dozorci za přehlídku                                       4

Vydal na dvě šňůry k povelkám                                              1          80

Vydal dvěma mužům od čištění stroje                                    2          40

Vydal na 9 párů plátěných kalhot 1 pár 2 K 60 h                     23        40

Vydal dvěma mužům od čištění stroje                                    2          40

Vydal na donášení psaní poště                                              2

Vydal  panu Hýskovi za blůzu                                                4

Vydal panu Pultarovi za blůzu                                                4

Vydal na administraci Hasičské knihovny                                           42

Vydal  panu Čepkovi za olej vazelínu, 2 rýžové kartáče

a zámek k šupně                                                                 2          58

na různé vydání                                                                               50

                                                                                  =================

Vydání činí                úhrnem                                              59 K      74 h

 

Josef Pázler  pokladník                   Josef Zátko

                                                     Václav Viesner          revizoři účtu 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍJEM Z ROKU 1905

 

Přenos z roku 1904 činí                                           80 K    36 h

            František Bittner                                          4

Václav Tluka                                                2                                

            František Mencák č. 3                                  2         

            Josef Novák                                                 4

            Václav Pázler                                               2

                        Vincenc Vinař                                              4

                        František Košťál                                          4

                        Josef zátko                                                  1

                        Josef Ditrich                                                 2

                        František Mencák č. 12                                4

                        František Klika                                             4

                        František Pospíšil                                        4

                        František Richter                                          4

                        Josef Hýsek                                                 4

                        Jan Píša                                                                60

Josef Pultar                                                              2

Vybráno při plese                                                    59       20

František Kvasnička                                                  4

Vincenc Pešek                                                         2

František Tluka dal zpětně čl. příspěvek                                40

Od Žižkovského ohně                                                4

                                                                                       ============

     197 K      50 h

                                                                                                         

                                                                    František Richter

                                                                    Josef Tichý

                                                                                             

                                                                    Revizoři účtu

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYDÁNÍ NA ROK 1905

 

                                                                                            Koruny halíře

Ledna  27.       Josefu Matějkovi za obchůzku                                         50

          29.       Josefu Matějkovi za obchůzku                                          50             

                      Zaslal na členský příspěvky                                 6

Zaplatili za pozvánky                                                     7          15

Hostinskýmu paletu                                                      9

Na známky na pozvánky                                                            64

Hudebníci                                                                                 34

Dvoum členům na schůzi do Hradce                               1          20

Tři brožurky od župy                                                                  36

Poštovné za pojistné a jiné                                                         40

Frant. Kvasničkovi za blůzu                                            4

Vydal 24 h na známky                                                               24

Vydal od hadic na nákladní list                                       1          40

Od čištění stříkačky za rok                                             5

Od čištění stříkačky po Žižkovským ohni                         1

Vydal na dopisy skrze subvenci                                      1

Vydal na 1 fošnu na žebříky                                           5          60

Zaslal za knížku hasičskou                                            1          20

Za čtyři páry kalhot plátěných                                        11         20

Vydal 11 členům na výlet do Březhradu                          11

Od pošty vydal posdního                                                 2

Za zhotovení žebříku                                                       5

Vydal na odznaky 1 kus 12 h dohromady za 10                1          20

Vydal na známky                                                                       50

Josefu Tichýmu za amor                                                             20

Josefu Čepkovi za mazání na stroj                                               50

                                                                            =================

                                                                                   110 K      35 h

                                                           Josef Tichý

                                                           Frant. Richter           revizoři účtu 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PŘÍJEM Z ROKU 1906

 

Přenos z roku 1905                                                             87 K    21 h

Příspěvky

            František Bittner                                                      4

Marie Tluková                                                          2                                

            František Mencák č. 3                                             2         

            Josef Novák                                                            4

            Václav Pázler                                                          1

                        Vincenc Vinař                                                         4

                        František Košťál                                                      4

                        Josef zátko                                                             1          30

                        Josef Ditrich                                                            2

                        František Mencák č. 12                                           4

                        František Klika                                                        4

                        František Pospíšil                                                    4

                        Vincenc Pešek                                                        2

                        František Kvasnička                                                4

                        František Richter                                                     4          60

            Jan Píša                                

            František Tluka                                                        1          30

Odměna za hájení z Praskačky                   

od pojišťovny Albrechtické                                                   10

                                                                                              =================

                 145        41

                 128        30

           =================

Po přehlédnutí účtu zbývá                                                    17        11

                                                                                                         

                                                                                   Josef Zátko

František Richter

                                                                                                                                

                                                                                   Revizoři účtu

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYDÁNÍ ROKU 1906

 

                                                                                                 Koruny halíře

Vydal na členské příspěvky za 16 členů                              6          40

Zaplatil na hasičské rozhledy                                             4          40

Za hadice p. Smékalovi                                                    92          22

Vydal čtyřem mužům do Hradce králové do kurzu                8

Mklatečkovi od čištění stroje                                              1

Vydal na známky                                                                          80

Mlatečkovi od čištění stroje                                                1

Zaplatili při Praskateckým ohni na útratu                             1

Mlatečkovi od stroje                                                          2

Dvou členům do Hradce Králové                                         1          20

Studeneckému do Kuklen do schůze                                  5

Petříčkovi za donášení dopisů                                            2

Zaplatil na účet p. Tichému                                                            54

Zaplatil na účet p. Čepkovi                                                             24

Na rozličné vydání                                                                         40

p. Mlatečkovi za obchůzku                                                             60

                                                                                  ==================

                                               Úhrnem                          128 K      30 h

 

                                                           Josef Zátko

                                                           Fantišek Richter        revizoři účtu