Historie našich obcí

26.09.2015 06:14

Pro Vás, kteří by jste si chtěli zapátratat po svých předcích v Sedlici, Krásnici a Žižkovci jsem přidal záložku HISTORIE NAŠICH OBCÍ. Tam postupně přibydou zajímavosti z naší historie, jako je kronika obce, kronika školy v Sedlici, sčítání obyvatel z let 1870, 1890, 1900, 1921 a další.