Členská základna

Kromě soutěžních družstev má SDH další řádné členy a dále členy přispívající, kteří podporují činnost SDH ať už finančními prostředky, tak pomáhají vlastními silami.
 
V roce 2017 má SDH dvě družstva mužů, družstvo žen, družstvo dorostenek, čtyři družstva mladých hasičů
 
V roce 2016 má SDH dvě družstva mužů, družstvo žen, družstvo dorostenek, čtyři družstva mladých hasičů
 
V roce 2015 má SDH dvě činná družstva mužů, dvě družstva žen, družstvo dorostenek a dvě družstva mladých hasičů
 
V roce 2014 měl sbor jedno činné družstvo mužů a tři družstva mladých hasičů