Jsme sbor dobrovolných hasičů ze Sedlice. 

Naším cílem je udržet dlouholetou tradici SDH a předat zkušenosti mladším generacím.

 

        Sbor dobrovolných hasičů v Sedlici vznikl v roce 1897 z důvodu organizované pomoci při požárech chalup a stavení, se kterými si majitelé a sousedé již nestačili poradit sami. Sbor proto založili významní rolníci a místní sedláci v obci a čítal 16 osob. Během následujících desetiletí místní sbor zasahoval u požárů jak v obci Sedlice, tak i v okolních obcích - Praskačka, Libišany, Krásnice, Urbanice, Hubenice a Staré Ždánice.

        Od druhé poloviny 20. století se začal sbor účastnit hasičských soutěží s různými úspěchy. V 80. a 90. letech, kdy byl starostou František Tluka, začal sbor vychovávat mladé hasiče. Družstvo mladých hasičů se účastnilo celorepublikové hry Plamen. K útlumu ohledně zájmu dětí o požární sport došlo na začátku nového tisíciletí. S družstvem dorostu, respektive mužů pokračoval a udržoval účast na soutěžích nynější velitel Zdeněk Malý.

        K výraznému oživení došlo v roce 2014, kdy bylo obnoveno družstvo mladých hasičů a postavena nová klubovna. V současné době má sbor, kromě dospělé části o počtu 19 lidí, 26 mladých hasičů ve věku od pěti do šestnácti let, což čítá 80 % dětí z obcí Sedlice a Krásnice. V roce 2015 byla obnovena ženská družstva a sbor se rozrostl na počet 62 lidí, z toho je 12 žen, 26 dětí a 24 mužů. 

        Sbor se hlásí i k odkazu hasičských a společenských činností přelomu 19 a 20. století a pořádá sportovní a kulturní akce. Společně se sdružením Ateliér Petrlenka jsou hybnou silou společenského dění v obcích Krásnice, Sedlice a Žižkovec. Dále vyvíjí činnost formou brigád, kterými jednak udržuje svoje zázemí a techniku, ale také se podílí na zvelebování obce.

        Mladí hasiči sboru se účastní soutěžních klání jak v požárním útoku, což je základní disciplína požárního sportu, tak i dalších odvětvích jako je zdravověda, topografie, střelba ze vzduchovky, šplh a běh. V průběhu roku se připravují na Okresní (obvodové) kolo v celorepublikové soutěži v požárním sportu Plamen. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se zájmem o požární sport. Vyhlašovatelem hry Plamen je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

        Mimo sportovní aktivity se děti účastní i dobrovolných brigád a dalších činností pro sbor a obec, kterými si mimo jiné vštěpují heslo dobrovolných hasičů :

 

                              "Bližním ku pomoci, vlasti ku prospěchu a sobě pro radost."