Historie SDH

Sbor dobrovolných hasičů byl v Sedlici založen v r. 1897.
 
 
 
V roce 2017 oslaví 120 let své existence.
 
 
Starostové :                      
 
1897 - 1907    Jan KOŠŤÁL
1907 - 1908    Vincenc VINAŘ
1908 - 1925    František KOŠŤÁL  
1925 - 1930    František PÁZLER
1930 - 19**     František KOŠŤÁL
19**  - 1960    František HLAVÁČEK
1960 - 1976    František TLUKA st.
1976 - 1977    František HLAVÁČEK
1977 - 19**     František VÁCLAVÍK
19**  - 2010    František TLUKA
2010 - 2014    Petr NĚMEC
2014 -            Pavel CAPEK 
 
 
Velitelé :
 
1897 - 1898    František BITTNER
1898 - 1899    František RICHTER
1899 - 1901    Josef HÝSEK
1901 - 1904    František RICHTER
1904               Josef NOVÁK
1904 - 1908    Josef MATĚJKA
1908 - 1914    Josef ZÁTKO  
1914 - 1926    František RICHTER
1926               Josef TICHÝ 
1926 - 1936    Rudolf KOCÁBEK
1936 - 19**     Jan PILNÁČEK
1960 - 1973    František HLAVÁČEK
1973 - 1977    František VÁCLAVÍK
1977 -             František POLEDNO
20**  - 2010   Jiří NĚMEC
2010 -            Zdenek MALÝ